Uit onze verkoopvoorwaarden:

6. Ruilen en herroeping recht

6.1 De wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.

Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd producten die:

6.2 Indien de consumentkoper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt www.gijsdehaan.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

- retour kosten zijn voor rekening koper - wel kunt u gebruik maken van ons DHL service punt - U kunt uw retour naar het servicepunt retour sturen.

6.4 De meldingstermijn is 14 werkdagen na ontvangst producten.